วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2
ระหว่าง พลเอก สวราชย์ แสงผล กับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.
                    *************
    ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในวาระ 1 ตุลาคม 2566 ให้ พลเอก สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านเดิม) ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) นั้น
  กองทัพภาคที่ 2 จึงได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา โดยได้กระทำพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เสร็จแล้วเดินทางมายังบริเวณพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี โดยขึ้นแท่นรับการเคารพจากผู้ร่วมพิธีฯ ผู้อำนวยการกองกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านเดิม) กล่าวมอบหน้าที่ตลอดจนการบังคับบัญชา และได้ส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แก่ แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) จึงกล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา เสร็จแล้วทั้ง 2 ท่าน จึงขึ้นแท่นรับการเคารพจากหมู่ธงเกียรติยศ จัดจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 83 หมู่ธง มีข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมในพิธีฯ
ทั้งนี้ พลเอก สวราชย์ แสงผล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกนายของกองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งครอบครัวที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ในทุกภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สามัคคี ด้วยไมตรีจิต และมิตรภาพ จนทำให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ภารกิจ จึงขอขอบคุณเพื่อนทหารทุกนาย สำหรับแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพภาคที่ 2 ด้วยความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ มาโดยตลอด ผมจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถนำกองทัพภาคที่ 2 ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามเต็มความภาคภูมิ สร้างความรักความสามัคคี และอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพ ตลอดไป
  ด้าน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ พลเอก สวราชย์ฯ ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ในครั้งนี้ และพร้อมที่จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างเต็มขีดความสามารถ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนทหารทุกนายอย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อให้กองทัพภาคที่ 2 เป็นหน่วยที่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพ และประเทศชาติต่อไป
              ****************
: ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV Thailand จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ