วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
          ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปาย – วังพรหม เสร็จไม่ถึง 4 เดือน หลุดร่อนแล้ว
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566  กรณี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมปาย – วังพรหม หมู่ที่ 6,7 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เกิดการหลุดร่อนหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จไม่ถึง 4 เดือน นั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ชี้แจงว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แหลมปาย – วังพรหม หมู่ที่ 6,7 บ้านแหลมปาย ระยะทางยาว 1,650 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 5,195,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 มิถุนายน 2566 โดยจุดที่เกิดการหลุดร่อนมีระยะทาง 21 เมตร เกิดจากเป็นจุดที่มีน้ำฝนไหลผ่านให้เกิดการกัดเซาะผิวคอนกรีต ประกอบกับข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตเนื่องจากประชาชนต้องใช้ถนนคอนกรีตดังกล่าวในการสัญจรหรือการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และจากการลงพื้นที่พบพื้นผิวถนนคอนกรีต ฯ  มีการหลุดร่อนและแตกร้าวเป็นบางจุด 
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรับประกันตามสัญญาโดยผู้รับจ้างแจ้งว่ายินดีแก้ไขโดยรื้อถอนถนนคอนกรีตจุดที่แตกร้าวในแต่ละบล็อก (2.5 x10 เมตร) ออกทั้งหมด แล้ววางตะแกรงเหล็กพร้อมเทคอนกรีตใหม่ โดยนายประกอบ มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ถึงการควบคุมงาน การตรวจรับงาน และการแก้ไขถนนคอนกรีตดังกล่าวให้เรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่างที่ดี 
        จากการลงพื้นที่ดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร จะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาตามหน้าที่ และติดตามการดำเนินการดังกล่าวต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ