วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนชุดลูกเสือ อำเภอพานทอง
      วันที่ 30 ก.ย.66 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนชุดลูกเสืออำเภอพานทอง โดยมี  นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุด ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ นางสาวกันยากร กุลพรรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอพานทอง คณะกรรมการกองทุนชุดลูกเสืออำเภอพานทอง และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้งกองทุนชุดลูกเสืออำเภอพานทอง เข้าร่วมงาน
    นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนชุดลูกเสืออำเภอพานทอง เป็นไปเพื่อสนับสนุนดูแลช่วยเหลือลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีชุดลูกเสือสวมใส่สำหรับการเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในโรงเรียนเขตอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และการจัดงานในวันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางคณะกรรมการกองทุนชุดลูกเสืออำเภอพานทอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ของทางอำเภอพานทอง ส่วนราชการต่างๆ บุคลากรทางการศึกษาในอำเภอพานทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ