วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวพระพุทธศาสนา
บทขอขมาลาโทษและอโหสิกรรม
โดย มูลนิธิพุทธภูมิธรรม

พุทโธ สาธุ     ธัมโม สาธุ     สังโฆ สาธุ 
พุทโธ อโหสิ     ธัมโม อโหสิ     สังโฆ อโหสิ   
ข้าพเจ้า______________สกุล_________________เกิด วัน/เดือน/ปี_______    

ขออาราธนาอัญเชิญ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ องค์พระพุทธชินราช องค์พระแก้วมรกต องค์พระพุทธโสธร องค์แทนแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้า พระมหาโพธิสัตว์เจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในอนันตจักรวาล ได้โปรดเสด็จมารับการถวายมหาบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมทุกภพชาติ, เป็นสักขีพยานในการอธิษฐานจิตขอขมาลาโทษและอโหสิกรรม, ตลอดจนถึงแผ่พระมหาบารมี นำทางสว่างให้กับทุกสรรพชีวิต สรรพจิตวิญญาณ ให้มีดวงตาเห็นธรรม อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน พ้นจากความทุกข์ ได้รับความสุข ในมงคลปรารถนา ตราบถึง พระนิพพาน 

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียน ได้เคยสร้างเวร ได้เคยสร้างกรรม ได้เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจ ต่อพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ วิญญาณไร้ญาติ ที่ยังคงเร่ร่อน ไม่ได้เกิดภพภูมิที่ดี ตลอดจน      ดวงวิญญาณของเด็ก ที่จากไปก่อนวัยอันควร ทั้งจากปัญหาสุขภาพก็ดี อุบัติเหตุก็ดี รวมถึงการทำแท้งก็ดี ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ซึ่งดวงวิญญาณเหล่านี้ อาจมีความผูกพันเป็นลูก เป็นญาติ เป็นเพื่อน เป็นมิตร คนรู้จักและไม่รู้จัก  

กรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา รู้และไม่รู้ รู้เท่าถึงการ และรู้เท่าไม่ถึงการ ทั้งอาจมีส่วนร่วม ส่วนสนับสนุน หรือรู้เห็นแต่มิได้ห้ามปราม ในทุกภพชาติ ยังผลให้ชีวิตของข้าพเจ้า ประสบอุปสรรค จากผลแห่งวิบากกรรม อาทิ ปัญหาการงาน ปัญหาการเงิน ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข ไม่สมหวังดังใจ เป็นต้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้มีจิตสำนึก ต่อการกระทำ ต่อบาปเวร บาปกรรม ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ข้าพเจ้า ขอน้อมกายวาจาใจ และตลอดจนถึง การร่วมสร้าง ร่วมถวายพระพุทธปฏิมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธชินราช (จำลอง) ซึ่งอยู่ตรงหน้า ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและมหาบุญกุศลทุกภพชาติ ถวายบุญกุศล อุทิศบุญกุศล แด่ทุกพระองค์ ทุกท่าน เป็นเครื่องขอขมาลาโทษ ต่อท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย สรรพสัตว์ สรรพจิตวิญญาณ ทั้งหลาย โปรดได้รับรู้ โปรดได้เมตตา อโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้า 

หากมีท่านใด ได้เคยสร้างเวร สร้างกรรม ผูกอาฆาต พยาบาท ตลอดจนคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติ ต่อข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอยินดี ที่อโหสิกรรมให้ ตัดเวรตัดกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ด้วยอานิสงค์ มหาบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสม ตั้งแต่อดีตชาติจน ถึงปัจจุบันวันนี้ และอานิสงส์ผลบุญ แห่งการขอขมาลาโทษ และอโหสิกรรมในวันนี้ โปรดจงส่งผลให้ข้าพเจ้าตลอดจน ครอบครัว บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน มิตรสหาย ตลอดจนบริวารทั้งปวง จงมีแต่ความสุข ความเจริญ สบายกาย สบายใจ มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดี อย่ามีความทุกข์ คิดหวังสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เจริญด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ จงทุกประการเทอญ


... นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ …

“พิธีทักษิณานุปทาน ส่งดวงวิญญาณศพไร้ญาติ - เด็กแท้ง ไปบังเกิดในภพภูมิที่ดี และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย” #สำเร็จแล้ว❗️

เราได้
🙏เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์นั่งสมาธิ 
🙏ถวายพระหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่พุทธสถาน จ.พะเยา
🙏ถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน 🙏พร้อมอธิษฐานจิตแผ่บุญสามแดนโลกธาตุ และได้รับเมตตาจาก พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ ฐานวีโร พระกรรมฐานแห่งพระนคร มาร่วมอธิษฐานจิตในงานด้วย
🙏ช่วยเด็กเดือดร้อนจากพ่อแม่ที่เหยียบกับระเบิดตามแนวชายแดน
🙏ร่วมสาธารณกุศลกับมูลนิธิฯ

ขอโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญ, ทุกกุศลจิต
ขอโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีใจบุญที่ร่วมออกโรงทาน
ขอโมทนาบุญกับผู้นำของมาบริจาคทุกท่าน
ขอโมทนาบุญกับทีมงานและผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่าน

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากมูลนิธิพุทธภูมิธรรมได้ที่
Page Facebook : มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กด https://web.facebook.com/GotoBBDF 
Line Official Account : มูลนิธิพุทธภูมิธรรม กด https://lin.ee/k82SI8J 

🙏ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในทุกสรรพมงคล เทอญ
สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ