วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย “วันปิยมหาราช”
     มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566  นายบุญเรือง   เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันปิยมหาราช” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดมุกดาหาร 
     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันปิยมหาราช” จัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีการทำความสะอาด ทาสีตามขอบถนน ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดมุกดาหาร 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ