วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/JAuj2zDha5w?si=d4CVMJsPj6ZCvkir
   รายการ "ตามดูผู้แทน"
 ตามดู  ส.ส. อนุชา บูรพชัยศรี
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ 
หารือประธานสภา เรื่อง โครงการแลนด์บิดจ์ 
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 18 ตุลาคม 2566
     ................
รายการเกาะติดสภา
 "ตามดูผู้แทน"
ดำเนินรายการโดย
อ. วิชิต ดิษฐประสพ
ฝ่าย Social Media 
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
มือถือ  ID Line 064-516-6794
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ