วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. สุพรรณบุรี ตรวจสอบแล้วโครงการน้ำประปาบาดาล เหตุสร้างเสร็จแล้วยังยืมเพื่อนใช้ !! 
นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่กรณี “โครงการก่อสร้างน้ำประปาบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4” ทำเสร็จแล้วยืมประปา
บ้านเพื่อนใช้ !! เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นั้น
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จึงร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว ณ หมู่ที่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่ได้รับทราบข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2565 ผ่านมาเกือบปี
ก็ยังไม่เปิดใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งสายไฟ ภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบได้รับการชี้แจงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 และกำหนดแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับงานแต่อย่างใด เนื่องจากมีข้อพิพาททางกฎหมายกับผู้รับจ้าง โดยเรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จึงข้อเสนอแนะให้หน่วยงานการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป
......................................................................................
“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ”
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ