วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
เพชรบูรณ์#อบจ.เพชรบูรณ์เร่งช่วยเหลือล้างคราบดินโคลนในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว 
วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก เขตอำเภอหล่มเก่า และเจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่สนับสนุนการล้างทำความสะอาดถนน เพื่อชะล้างทำความสะอาดคราบดินโคลน หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วน.
        ซื่งพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวได้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเมื่อน้ำลดลงทาง อบจ.เพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวจึงได้ประสานความร่วมมีอเข้าล้างทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและถนนให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติอย่างเร่งด่วนต่อไป
         สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ