วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/พิธีเปิดงาน"วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 27 ต,ค, 66 แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย โดยมีแพทย์หญิงพรพิมล สุขสันต์ไพศาล นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เวทีวิชาการเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับการชะลอวัย สร้างสมดุลชีวิต การให้บริการตรวจวินิจฉัยจ่ายยาสมุนไพรและการรักษาด้วยการสุมยา พอกตา พอกเข่า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของภูมิใจการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้มีแพทย์หญิงมานิตา จรัญเวชประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมงาน / ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ