วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
#เพชรบูรณ์#พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเสี่ยงทายทิศอุ้มพระดำน้ำ เนื่องในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2566
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. ณ วัดไตรภูมิ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางศรีสุดา กิตติธาราทรัพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเสี่ยงทายทิศอุ้มพระดำน้ำ เนื่องในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2566 โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ฯ

สำหรับในการเสี่ยงทายทิศที่จะทำพิธีอุ้มพระดำน้ำ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งแรก ครั้งที่สอง และครั้งที่สาม จะเริ่มในทิศใต้ ครั้งที่สี่ ครั้งที่ห้า และครั้งที่หกจะทำพิธีอุ้มในทิศเหนือ สำหรับคำเสี่ยงทายทั้ง 6 ทิศ เป็นคำอธิษฐานขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา บรรดาดลส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวย มั่งคั่ง เพิ่มพูนมาสู่ชาวเพชรบูรณ์ เกิดความรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนา ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดี ไพร่ฟ้าประชาชนร่วมรักษาความสามัคคี ดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมือง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ปราศจากอัตรายจากภัยธรรมชาติ และบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม 2566 โดยในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากท่าน้ำวัดไตรภูมิ ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
        สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ