วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสังสรรค์สานสัมพันธ์ วปอ.66 หมู่วัว

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 18.00 น. ณ ร้านเลชาเลต์’ (Lay chale') ถ.สามเสนใน แขวงพญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 66 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์ วปอ. 66 หมู่วัว โดยมี นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หมู่วัว วปอ. 66, นายสุเทพ รุ่งสยาม กรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วปอ.62 หมู่วัว, พลอากาศตรีนินาท มูลจนะบาตร์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ ประธานหมู่วัว วปอ.66, ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตร รองประธานหมู่วัว วปอ.66 และผู้เข้ารับการศึกษาหมู่วัวทุกท่าน เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง

สำหรับหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 เป็นหลักสูตรของปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประศาสน์วิทยาการและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน และนักการเมือง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการอำนวยการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

สำหรับหมู่วัวเป็นหมู่ 1 ใน 10 ของหมู่ วปอ. รุ่นที่ 66 มีบุคคลเข้ารับการศึกษาจากทั้งภาคราชการทหาร พลเรือน และเอกชน จำนวน 29 คน
______

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ