วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )
  พิธีเปิดโครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 41  "
       พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการ โครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ " เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ " รุ่นที่ 41  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ( ส่วนกลาง ) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร "

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และไชยพงศ์ ลภณสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน มาถ่ายทำงานพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41       ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ
    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี มอบให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชน   จากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี   พ.ศ.2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 19 ปี ติดต่อกันจำนวน 40 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มาแล้วจำนวน 9,625 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ 160 ครอบครัว
ในปีนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2566 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 320 คน กล่าวคือ เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 221 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 98 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 1 คน โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และการพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์     ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เยาวชนเมื่อผ่านโครงการฯ ได้พัฒนาทัศนคติแนวคิดสู่การพัฒนาตนเองและครอบครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์นอก
จากนั้นเครือข่ายเยาวชนได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ และชมรมเยาวชน สานใจไทย สู่ใจใต้ 5 จังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันกับภาครัฐ ภาคศาสนิก และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาสังคม     ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์ต่อไป​

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ