วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ทต.บางพระ ส่งมอบโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ  5 ราย
   นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  พร้อมปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบบ้านที่ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 5 หลัง ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณปี 2566 ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ให้ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา ในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จะได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ โดยเทศบาลตำบลบางพระ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 5 ราย รายละ 22,500 บาท รวมเป็นเงิน 112,500 บาท ซึ่งได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการส่งมอบบ้านดังกล่าวทั้ง 5 หลัง ในวันนี้
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ