วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ได้เดินทางไปมอบขนมและเยี่ยมเยียน เด็กและเยาวชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลพบุรี 
พร้อมทั้ง ให้กำลังใจ ผู้บริหาร เด็กและเยาวชน  รวมถึง รับฟังข้อมูลเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน-สังคม ในอนาคต
โดยมี นางสาวสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ 

ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ได้เป็นตัวแทนกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาในมิติต่างๆ ในบ้านพักเด็กและครอบครัว ผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. จำนวน 100,000 บาท, และ ได้สนับสนุนร่วมบุญในโครงการอื่นๆตามวาระโอกาส

ขออนุโมทนาบุญ และ ขอน้อมส่งพลังบุญที่ได้ ส่งต่อความปราถนาดีของทุกท่าน กุศลผลทาน ให้เด็กและเยาวชน
จงบันดาลผลให้ท่านกัลยาณมิตรและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบถึง มรรค ผล นิพพาน เทอญ...
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ