วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หารือร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เพื่อร่วมพลังสืบสานพระพุทธศาสนาและช่วยสังคม
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์, อาจารย์ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์ ในนามมูลนิธิพุทธภูมิธรรม
ที่ได้อัญเชิญองค์พระธาตุแช่แห้ง(จำลอง), องค์พระเจ้าทันใจ มอบให้เป็นสิริมงคลกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้ร่วมพลัง โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และหุ้มทองคำยอดฉัตรประดับอัญมณีองค์พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นผลสำเร็จ
ณ กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพฯ

ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้อนุโมทนาบุญตลอดจนถึงได้หารือแนวทางในการร่วมพลัง สืบสานพระพุทธศาสนาและช่วยสังคม ในอนาคต สืบไป
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ