วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“รองนายกฯ สมศักดิ์” เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ผสานกำลังชุมชนเดินหน้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่สุพรรณบุรี
 วันนี้ (28 ต.ค. 66) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ คลองญี่ปุ่นเหนือ บริเวณโรงเรียนวัดทรงกระเทียม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย   ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด โดยได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 12 มาตรการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือ ป้องกัน และบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่เป็นพื้นที่ที่ต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ ทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จ.สุพรรณบุรีและ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสองจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วย รัฐบาลจึงได้การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ เพื่อบูรณาการในการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายแล้ว สามารถป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่ประชาชน และดำเนินการเยียวยา ฟื้นฟู ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนระยะยาว ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านและกรอกข้อมูลในระบบ Thai Water Plan เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเสริมสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ หรือนำนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว มาต่อยอดสำหรับการบริหารจัดการน้ำ สามารถลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ปัจจุบันแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่และมีอุปสรรคจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ จึงได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางน้ำ บริเวณคลองญี่ปุ่นเหนือ ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ระยะทางยาว 18 กิโลเมตร โดยวางแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จตลอดลำน้ำภายในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับการดำเนินการในวันนี้ เป็นการดำเนินการระยะที่ 1 ดำเนินการบริเวณหน้าวัดทรงกระเทียม ระยะทาง 1.28 กิโลเมตร ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชาวบางปลาม้าและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาร่วมกันกำจัดผักตบชวาจนสามารถลดปริมาณความหนาแน่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำด้วย ซึ่งความสำเร็จในวันนี้ รัฐบาลได้เตรียมขยายผลการดำเนินการในลำน้ำอื่นๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแล บำรุงรักษาแม่น้ำคลองและแหล่งน้ำให้มีสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ