วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
วันจันทร์ที่  9  ตุลาคม 2566  เวลา 13.09 น.
พล.อ.สวราชย์  แสงผล  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
ประธานในพิธี
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี วัดสุทธจินดา และ 
100 ปี ชาตกาล หลวงปู่ใหญ่พระสาสนโสภณ (โกศลสิรินุธโร)
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  
ณ ศาลาการเปรียญวันสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
: ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV 
จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ