วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
วันจันทร์ที่  9  ตุลาคม 2566  เวลา 09.30 น.
นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
นายเทวัญ   ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ในงาน วันบูรพาจารย์ วัดสุทธจินดา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ... 
ณ  ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
: ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV 
จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ