วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร  ประชุมหาข้อสรุปก่อสร้างกังหันลมคำป่าหลาย
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  นายวิรัตน์  ศรีมงคล  ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย   ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายขอคัดค้านการอนุญาตให้บริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่สอง  เพื่อดำเนินงานโครงการการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  โดยได้พิจารณาเรื่องมติสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย กรณีเห็นชอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ 1.ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกมาชี้จุดให้ชัดเจน ไม่ให้ทับที่ราษฎร  2.ต้องทำประชาคมหมู่บ้านก่อนดำเนินโครงการฯ  ถ้าไม่ทำตามมตินั้นต้องเป็นโมฆะ  ซึ่งทางบริษัทฯ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารแจ้งต่อคณะกรรมการฯ  ว่า ไม่ได้ทำประชาคม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นแค่เวทีชี้แจงโครงการฯ   ในส่วนพื้นที่อนุญาตโครงการฯ  ยังทับที่ราษฎรบางส่วน  และพื้นที่ขออนุญาตยังทับที่แปลงปลูกป่า งบประมาณปี 2562  โดยมีจุดที่จะตั้งเสากังหันลม จำนวน 6 ต้น   ซึ่งในขณะเดียวกันความขัดแย้งยังคงอยู่ บริษัทฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ดำเนินการแก้ไขจนถึงปัจจุบัน  ปรากฏชัดเจนว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ  และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การขออนุญาต ดังจะเห็นได้จากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตบางส่วนยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์  ความขัดแย้งยังคงอยู่  ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ