วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวภูมิภาค
จังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (โดยตำแหน่ง)สรรหาคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยว ฯ ภาควิชาการ ภาคประชาชน สภาภาครัฐผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 4 ตุลาคม 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดสตูล

  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(โดยตำแหน่ง)เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยวและสรรหาคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ภาควิชาการ ภาคประชาชน สภาภาครัฐผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต่อไป มีคณะกรรมฯ การเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

      สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีบทบาทหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบาย โครงสร้างและแนวทางการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และให้คำปรึกษาและเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล พร้อมประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

รายงานโดย
หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน
นายอับบาส ละใบจิ
จังหวัดสตูล
รายงาน
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ