วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
อดีตบิ๊ก "กพร."ปลื้มมหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชน จัดอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง นำค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้"ร้อยละร้อย"สนองนโยบายรัฐบาล
  นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่าจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 66 มุ่งเน้น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับ บริษัท USE FLO-Line  จำกัด จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร"การควบคุมไฮโดรลิคและนิวแมติกไฟฟ้าด้วย PLC - HMI"  ซึ่งเป็นการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติกในการทำงาน มีความสะดวกและง่ายกว่าระบบเดิมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้ PLC และ HMI เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการผลิต
   นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ทำงานเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปด้วย ซึ่งจะสามารถเข้าใจโครงสร้างการทำงานของ PLC และ HMI และการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนเข้าใจการใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งพิเศษในการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักร รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปออกแบบระบบ Automation ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติได้ด้วย โดยกำหนดอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยวิทยากรชั้นนำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น คอกพิมาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน งามขำ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้หากสถานประกอบการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการอบรม คนละ 3,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้"ร้อยละร้อย"ด้วยซึ่งเป็นไปตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 หลักสูตรนี้รับผู้เข้าอบรมเพียง 20 คน จบหลักสูตรจะได้รับ certificate ด้วย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 080-612-885 และ 082-781-7931 หรือ WWW. USEFLOLINE.COM ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดี และขอชื่นชมที่ภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาทักษะกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ