วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
กฟผ.เขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
         วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายพงษ์เทพ  จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, นายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอสามเงา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และร่วมรับชมวีดีทัศน์ข้อมูลการเกษตรจังหวัดตาก, รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดตาก โดยกรมชลประทาน, รับฟังสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1 เป็นผู้บรรยาย, รับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมรับข้อเสนอการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง สำหรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง อีกทั้ง ยังได้ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังหมัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา 

หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ร่วมกับ คณะผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนภูมิพล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณสันเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ