วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อยุธยา -  ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งสู่ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

วันนี้ (29 ตุลาคม 2566) ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ” เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุด และกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพมากที่สุด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข นักเดิน-วิ่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบ เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมี นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,855 คน 

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง ไม่ใช่ปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย ที่จะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อสร้าง              ความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค การจัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ” ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all by NEW GEN) ซึ่งเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาล แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะและเชื้อชาติ พระราชทานรถต้นแบบ รักษาอัมพาต เคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นรากฐานในการให้บริการ ไปทั่วประเทศ ดังประจักษ์ชัด ซึ่งการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกาย เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

สำหรับรายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คนต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2  โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคหลอดเลือดสมอง ยังมีอัตราความพิการสูง ในประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง หรือได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ