วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อยุธยา -  ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” มุ่งสู่ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

วันนี้ (29 ตุลาคม 2566) ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ” เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุด และกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพมากที่สุด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข นักเดิน-วิ่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบ เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมี นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,855 คน 

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง ไม่ใช่ปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย ที่จะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อสร้าง              ความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค การจัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ” ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all by NEW GEN) ซึ่งเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาล แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะและเชื้อชาติ พระราชทานรถต้นแบบ รักษาอัมพาต เคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นรากฐานในการให้บริการ ไปทั่วประเทศ ดังประจักษ์ชัด ซึ่งการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกาย เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

สำหรับรายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คนต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2  โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคหลอดเลือดสมอง ยังมีอัตราความพิการสูง ในประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง หรือได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชาวโคราชปลื้มคุณน้ำผึ้ง ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระขนิษฐาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธบน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ