วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
🌟 จังหวัดบุรีรัมย์ 
       วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
       ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และผศ.ดร.ละออง ภู่เงิน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ - ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่นและสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
      โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์

รายงานโดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ