วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการท่องเที่ยว
งานแถลงผลการดำเนินงานสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่  อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ร่วมจัดงานแถลงผลการดำเนินงานสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ และ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๖ 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน สร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดน่าน รวมไปถึงนำเสนอนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านไปปีต่อไป โดยมีผู้แทนหน่วยงานมาร่วมแถลงผลการดำเนินงานประกอบด้วย “นางศิริวรรณ วงค์หนัก” #ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน “นางศุภรดา กานดิษยากุล” #ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ “นายโยธิน ทับทิมทอง” #ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน “ร.ต.อ.ชุมพล ปันทะนันท์” #รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน “นายวรพจน์ รอดวิเศษ” #ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน  และ “นายพันธุ์พัฒน์ พิชา” #ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงท้ายกิจกรรม อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เจ้าภาพผู้จัดงานนี้ ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวนชน ที่มีข้อสงสัยซักถาม ผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบปัญหาตามที่มีข้อข้องใจ เป็นที่หน้าพอใจกันถ่วนหน้า และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ริสาสินี สปา ริสาสินี สปา แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ทีมข่าวภูมิภาค
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ