วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
BJC คว้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566
 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี โดย นางสาวสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษาสำนักประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนรับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทดีเด่น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 จาก นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุด จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ บีเจซี ที่มีหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน มีความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
_____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นครราชสีมา-ชาวโคราชปลื้มคุณน้ำผึ้ง ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระขนิษฐาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธบน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ