วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
BJC รับรางวัลในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ 
สาขาส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2566

 
วันที่ 18 กันยายน 2566 บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน (BJC)  โดย คุณวิจิตรา สุภาคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี พร้อมรับรางวัลในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้  สาขาส่งเสริมและทรัพยากรป่าไม้ ในการเป็นผู้สนับสนุนภารกิจและงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้ โดยมี คุณพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
BJC ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมค้าปลีก มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยในปี 2566 บริษัทฯร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการฟื้นฟูป่าของกรมป่าไม้และชุมชนผ่านโครงการ “ปลูกไม้ใหญ่ให้บ้านเรา โดยกลุ่มบริษัท BJC Big C” โดยการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าจำนวน 100 ไร่ รวม 20,000 ต้น ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมีจุดประสงค์หลักคือการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรให้กับสัตว์ ซึ่งชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรในการเพิ่มการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้นภายในปี 2575 และการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย net zero ขององค์กรภายในปี 2593 อีกด้วย
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ