วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
จังหวัดสตูล ร่วมกับรพ.เมตตาประชารักษ์และกฟผ. ออกหน่วยแว่นแก้ว ครั้งที่ 520 บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ชาวสตูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
—————————————-
          วันนี้ (7 ตุลาคม 2566) นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 520 โดยมีนายพิธาน บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมงาน โดยมีประชาชนจากอำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้ารับบริการ 500 คน ณ อาคาร ห้องประชุมประชาคมและกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
.
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การผนึกกำลังของหน่วยงาน พันธมิตรที่นำโดย กฟผ. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อบต.ควนกาหลง และ อบต.ควนโดน จัดโครงการแว่นแก้วในครั้งนี้นับเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางด้านสายตาให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม
.
          ด้านผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และพันธมิตร ดำเนินโครงการแว่นแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในปี 2546อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 20 ปี ได้ออกหน่วยแว่นแก้วกว่า 500 ครั้ง ครอบคลุม 64 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 3 แสนคน
.
         สำหรับการให้บริการในครั้งนี้ มีเป้าหมายสนับสนุนแว่นตาแก่ประชาชนในอำเภอควนกาหลง และอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 500 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 230 kV คลองแงะ - สตูล ระยะทาง 105 กิโลเมตร ภายใต้โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าในจังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง สอดรับกับภารกิจของ กฟผ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
————————————
ภาพ-ข่าว : ภาสินี  จันทจักษุ
7 ต.ค. 66
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ