วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) 
พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศชาติมีมากมาย พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาให้แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก และสมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวม  พล.ต.ต.วันชนะ  ธรรมเสมา ผบก.สอ.บช.ตชด.จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด. แม่บ้านตำรวจตชด.จัดทำโครงการจิตอาสา “ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง” โดยไปเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้ป่วยติดเตียงต้องการ เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ