วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00 น.
🟫  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
◾โดยท่านรัฐมนตรีว่าการ :
พณฯ ประเสริฐ จันทรรวงทอง
◾ อนุญาตให้ : พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์ และคณะชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย :
1.พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์
▪️ที่ปรึกษาเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
▪️ผู้ช่วยนายมุข สุไลมาน
▪️ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.พ.ต.ท เทพทัต เมตตพันธุ์
▪️รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.คุณวกุล เข็มนาค
▪️ที่ปรึกษาตำรวจภูธร ภาค.2
▪️ที่ปรึกษาชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานคำรวจแห่งขาติ
4.คุณอภิชัย ตันตระกูล
▪️รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5.ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ์
▪️รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.คุณศิริรวี ราศรี
▪️รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7.ศ.ดร.วิฬารี สว่างพลกรัง
▪️คณะกรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8.ดร.ศิวพร นวลตา
▪️คณะกรรมการชมรมผู้ไดล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9.คุณพัศ ลิมปะพันธุ์
▪️รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10.คุณภูริพัฒน์ ภูมิวัฒนากิจ
▪️รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
11.คุณมาลินี วัชรสิน
▪️คณะกรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12.พันตรี พีระพงษ์ สาระภี
▪️กรรมการที่ปรึกษาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4(ยานนาวา)
▪️คณะกรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
13.ท่านคณะกรรมการ และท่านสมาชิกชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกๆท่าน

◾  เข้าแสดงความยินดีในการรับการโปรดเกล้า เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
▪️โดยทาง พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์ ได้ขออนุญาตรายงานพันธกิจ จุดประสงค์ และหน้าที่ ของชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สตช. พร้อมขอคำปรึกษาหารือ กับท่านรัฐมนตรีฯ ในแนวทางปฏิบัติ และข้อคิดเห็นในการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ และการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครับ
▪️พร้อมร่วมรับฟังภารกิจหน้าที่งานของ ท่านรัฐมนตรีฯ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยครับ

#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
#ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
#ท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกชมรมผู้ไกล่เกลี่ยจะ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ