วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการพัฒนาสื่อ หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 30 ต,ค, 66 โดยนายศรายุทธ หงษ์ ผู้จัดการบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรศิริ บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์(ทันใจนิวส์ ออนไลน์) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวออนไลน์ เสนอข่าวสารเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ได้แสวงหาผลกำไร ได้เสนอข่าวสารสังคม ทำการแจกจ่ายไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทันใจนิวส์ (ออนไลน์) ภายใต้แผนงานพัฒนาคุณภาพการสื่อสารกับสังคมสู่ระดับแนวหน้า ทั้งนี้โดยมีนายทัน นันเสียง บรรณาธิการ(เจ้าของ) หนังสื่อพิมพ์ทันใจนิวส์ (ทันใจนิวส์ออนไลน์) มอบหมายนายอมร สว่างทิพพาภรณ์ หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ ตามแนวทางวัตถุประสงค์การขับเคลื่อน การเสนอข่าว การสื่อสารกระแสหลักต่อสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิาส์ จังหวัดราชบุรี
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ