วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สโมสรไลออนส์ อ,เมือง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 18 พ,ย, 66 โดยนายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 สโมสรไลออนส์พื้นที่จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  หอประชุมชั้น 3 จังหวัดราชบุรี

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
   1.ด.ช.วัชรากร  อุตะมะ   ชั้น ป.6
   2.ด.ช.ธนปรรณ  ศรีสุข   ชั้น ป.6
   3.ด.ช.ชญานนท์  อินทร์เรือง  ชั้น ป.6
    มีทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ ทั้งสิ้น 60 ทีม 
    ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันต่อระดับภาค
    ครูผู้ควบคุม
    1.นางศิริพร  นาคทั่ง  ครูเชี่ยวชาญ
    2.น.ส.รัตนาภรณ์   ลาภเพิ่มพูลยิ่ง ครู

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    1.ด.ญ.ภคพร  แก้วกระจ่าง  ชั้น ม.1
    2.ด.ญ.พิชชานันท์  คงครองสมัย ชั้น ม.2
    3.ด.ญ.กัญปภัส  วงศาโรจน์  ชั้น ม.2
    มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ 36 ทีม
    ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค
     ครูผู้ควบคุม
     1.น.ส.แก้วตา  เลาหเวชวานิช  ครูชำนาญการ
     2.น.ส.กนกพรรณ  งามขำ  ครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 27 พร้อมได้รับมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ในโอกาสท่านประธานได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆ / ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมชั้น 3 อ,เมือง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา  หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ