วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา
 
"AI GETS GOOD : Risks and Rewards of Smarter Tomorrow”
พบกัน...วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ลงทะเบียน เวลา 13.30 น.  :  เริ่มงาน 14.00 น. - 15.30 น.

@ ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทค เฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี

.... ลงทะเบียนได้ที่.....   https://forms.gle/q7EDJcrJksttonS1A
___


กำหนดการ 
            
14:05 - 14:25 น.          บรรยายพิเศษ “Responsible Intelligent: AI’s Impact for Goods”
                                     โดย.. นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 
14:25 - 14:45 น.           บรรยายพิเศษ “Building Blocks for AI Enablement”
                                     โดย.. ดร. ชนนิกานต์ จิรา  Head of True Digital Academy บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 
14:45 - 15:30 น..          เสวนา “How can we ensure AI is a positive force for a Thai society?” โดย..
                                     -  ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
                                     -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     -  นายมนตรี สถาพรกุล หัวหน้าสายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
                                     -  นายเรวัฒน์ ตันกิตติกร หัวหน้าสายงาน Channel Strategy บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 
15.30 – 15 40 น.           ถาม – ตอบ    
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ