วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.เมืองสตูล ร่วมรับฟังการพัฒนาอาชีพในชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
        นางจันทร์ฉาย  เศรษฐทอง พัฒนการอำเภอเมืองสตูล ร่วมรับฟังการพัฒนาอาชีพในชุมชน ในพื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้และมีความมั่นคงในชีวิตในทุกด้าน  ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอาชีพดังนี้ 1. กลุ่มผู้ทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล 2. กลุ่มเพาะพันธุ์เลี้ยงกั้ง 3. กลุ่มผู้เลี้ยงปลิงทะเล โดยการพัฒนาทุกกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน ส่งเสริมให้พื้นที่สร้างผลผลิตให้เป็นเกษตรมูลค่าสูง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสตูล และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 
# ChageforGood
# SDGsforAll
# CDD
 Facebook: พช.อำเภอเมืองสตูล ประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/muang.satun.5?locale=th_TH
website : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล  
https://district.cdd.go.th/muang-satun/
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ