วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล กรณี อบต. นำดินจากการรื้อถนนเพื่อนำไปถมในที่เอกชน
วานนี้ (27 พฤศจิกายน 2566) นายสมชาย  ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล กรณีเพจเฟสบุ๊ค “ต้องแฉ” นำเสนอข้อมูลว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการรื้อถนนสายหนึ่งเพื่อก่อสร้างใหม่ แต่นำดินที่ได้จากการรื้อถนนสายดังกล่าวไปถมที่ให้เอกชนในพื้นที่

จากข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต โดยในเบื้องต้น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนที่ถูกพาดพิงว่ามีการนำดินจากพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวไปถมให้กับผู้ประกอบการอู่รถในพื้นที่ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากแยกวัดชนะสงสารถึงบ้านนางศิริวรรณ พงษ์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ต้องดำเนินการรื้อถนนคอนกรีตเดิมที่ทรุดโทรมเสียก่อน เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 สำหรับการรื้อถนนเดิมนั้น สัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้นำเศษวัสดุจากซากถนนเดิมไปหาสถานที่ทิ้ง
3. จากข้อมูลที่เพจเฟสบุ๊ค “ต้องแฉ” นำเสนอ อาจเข้าใจผิดพลาด เนื่องจากผู้รับจ้างได้ขออนุญาตนำเศษวัสดุจากซากถนนเดิมไปทิ้งในที่เอกชน จำนวน 3 ราย คือ พื้นที่หมู่ 6 จำนวน 1 ราย และหมู่ที่ 15 จำนวน 2 ราย โดยพื้นที่ปัญหา คือ พื้นที่หมู่ 6 เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเบาะแสเห็นว่ามีการนำดินมาไว้ในพื้นที่ดังกล่าว แต่เจ้าของที่ดินชี้แจงว่า ดินดังกล่าวตนเองเป็นผู้สั่งซื้อมาเอง จำนวน 6 รถบรรทุกพ่วง ราคาพ่วงละประมาณ 3,500 บาท และมีใบเสร็จยืนยันความถูกต้อง ซึ่งไม่เกี่ยวกับวัสดุจากซากถนนเดิมที่ผู้รับจ้างมาขออนุญาตทิ้งในที่ของตนเอง เพราะไม่สามารถหาสถานที่ทิ้งที่เหมาะสมได้ ซึ่งเจ้าของที่ดินอนุญาตให้นำมาทิ้งได้ตามปริมาณที่กำหนดเท่านั้น เนื่องจากเกรงว่า เศษวัสดุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างอาคารในส่วนของการลงเสาเข็มในอนาคต
       ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ พร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งคัด คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและภาคประชาชน
       หากมีผู้ใดพบเห็นหรือมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการนำดินที่เป็นทรัพย์สินของราชการในพื้นที่ดังกล่าวไปให้กับเอกชนรายใด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย    
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ