วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่ อำเภอกระสัง
    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 

นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง นายวิชยา คูณศรีสุข ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง นางพนิดา อุระศิลป์ พัฒนาการอำเภอกระสัง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระสังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ   

   ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 6 หลัง ได้แก่

บ้านนายเย็น สมสะอาด บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเต็ง  บ้านนางสาวสวน คำมูล บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง  บ้านนายชุม พิเลิศรัมย์ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสำราญ  บ้านนางเกียรติ อะโรคา บ้านเลขที่ 187 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่

 บ้านนางเชลา จะริตรัมย์ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองไผ่ และบ้านนางสาวพอน เจริญรัมย์ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 10 ตำบลกันทรารมย์

       เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตาม TPMAP ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หลังละ 60,000 บาท และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากอำเภอกระสัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีใจอันเป็นกุศล พร้อมทั้งความร่วมมือจากเหล่าช่างจิตอาสาภายในหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคง       ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ ระบบ FM ความถี่ 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และFacebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

   ///

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ