วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/รับมอบรถเข็นวีลแชร์ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้ นายอาคม ชมหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ อำนวยความสะดวกพาผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมรับมอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ ในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลค่า 2,840,350 บาท โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สโมสรโรตารี่กรับใหญ่ ร่วมกับ สโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์,กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง, บริษัทบุญประกอบขนส่ง, บ.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด(SCGP บ้านโป่ง), บ.ไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกรับใหญ่ ณ บ้านสวนอภิรดา จ.ราชบุรี
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี นายกกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรี นางสาวยุพา โล่สวัสดิ์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางจันทรัตน์ ผลเจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมพิธีและร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น / อมร สบัดปากกาหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ