วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวงานบุญกฐิน
สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานอุปถัมภ์ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกุลา สุพรรณบุรี 
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานอุปถัมภ์ โดยเชิญสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างโรงครัว และเทคอนกรีตลานวัด พร้อมทำพิธีเปิดซุ้มประตูและกำแพงวัด ตลอดจนร่วมเปิดป้ายโรงเรียนวัดวังกุลา และป้ายวัดวังกุลา ที่สนับสนุนการจัดสร้างโดยโรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา รวมทั้งส่งมอบห้องเรียนเด็กเล็ก 1 หลัง ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แก่โรงเรียนวัดวังกุลาด้วย ณ วัดวังกุลา 
ตำบลเขาพระ 
อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมยอดกฐิน 1,230,856 บาท 
ขออนุโมทนาบุญ กับคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่ร่วมงานบุญกฐินในครั้งนี้./
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ