วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
นราธิวาส-ประชุมเครือข่ายประชาชนปกป้องสิทธิในที่ดินรอบพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำซีโป
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2566
ประชุมเครือข่ายประชาชนปกป้องสิทธิในที่ดินรอบพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำซีโป พร้อมด้วยเครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คนศ.จชต.)และสมาคมวิถีชนบท/สมัชชาคนจน(สคจ.)ได้ร่วมกันจัดเวทีรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินของพี่น้องประชาชนใน
 ต.กาลิซา ต.เฉลิม อ.ระแงะ /ต.ศรีบรรพต ต.เชิงคีรี ต.ซากอ อ.ศรีสาคร/ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป เวที่ได้จัดขึ้นขึ้นหลายหนตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 เป็นต้นมา สรุปปัญหาความเดือดร้อนที่ดินได้ทำกินได้ในหลายประเด็น และประชาชนที่เข้าร่วมเวทีมีข้อเสนอต่อท่านกับคณะ 
(ปัญหาที่ดินของประชาชนรอบพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่นชาติน้ำตกซีโป)
1.ปัญหาจากการเตรียมประกาศเขตอุทยามแห่งชาติน้ำตกซีโป
2.ปัญหาที่ดินทำกินและที่ตั้งชุมชนถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่/ป่า/ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
3.การออกเอกสารสิทธิ นส.3ก ทับที่ดินทำกินของประชาชน

ฮาเซ็ง อิงดิง
ศูนย์ข่าวภาคใต้
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ