วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีสากล ภายใต้แนวคิด "ครอบครัว รพจ.ร่วมใจ ห่างไกลความรุนแรง"  ณ ทางเข้าอาคาร ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
ผสานมือ ผสานใจ รวมพลัง ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ.เข้าอาคาร ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
ผสานมือ ผสานใจ รวมพลัง ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ.

สนับสนุนโดย


   รายงานข่าว                                      

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ