วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านพ.อ.(พิเศษ)สุรศิลป์ พรหมสาขา ณ สกลนครกอ.รมน.ภาค2เข้าพบ ดร.นพ เปรมศักดิ์ เพียยุระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปิยะเวชช์ กรุ๊ป
 โดย ดร.นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ปลวกแดง ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านความมั่นคงในพื้นที่ชลบุรี
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ