วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ท่าน พ.อ.(พิเศษ)สุรศิลป์ พรหมสาขา ณ สกลนครกอ.รมน.ภาค2เข้าพบ ดร.นพ เปรมศักดิ์ เพียยุระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปิยะเวชช์ กรุ๊ป โดย ดร.นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ปลวกแดง 
ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านความมั่นคงในพื้นที่ชลบุรีโพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ