วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/สีสันแห่งสายน้ำ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เข้าร่วมโครงการสืบสวนประเพณีมหกรรมลอยกระทง ประจำปี 2566 ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 9 พ,ย, 66 โดยนางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายวิชิต หงส์เลิศนภากุล รองนายกเทศมนตรี นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาล นางสาวยุพา โล่ห์สวัสดิ์กุล และนางจันทรัตน์ ผลเจริญรัตน์ รองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ร่วมเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทงสีสันแห่ง สายน้ำ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16,00 น, ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ทั้งนี้มีนายชัยยา ศรีด้วง เลขานุการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลลอยกระทงประเพณีอันทรงคุณค่าสะท้อนความรุ่งเรืองวัฒนธรรมไทยเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงในแม่น้ำ ลำคลองเป็นการลอยเคราะห์ต่างๆ โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆร่วมกิจกรรม การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตืมีประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล และรองชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล เชิญชมสัมผัสความสนุกสนานกับรำวงย้อนยุค การแสดงของเด็กและเยาวชนการชมแสงสีเสียงและเห็นสีสันบรรยากาศ ประเพณีลอยกระทงแบบเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข / ที่ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิจกรรม "ชาวรพจ...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม...ร่วมประเพณีลอยกระทง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 1...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ