วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"
 เมื่อวันที่ 30 ต,ค, 66 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบโล่รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"  รางวัลสร้างเสริมคนดีคุณธรรม ให้แก่ นางสาวปิยะวรรณ เกตุมณี ตำเเหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อำเภอบ้านโป่ง ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมกัลปพฤษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆรวมทั้งครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชน ผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์เกล้าฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์เกล้าฯ ในโอกาสจัดงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญ ของโลก นอกจากนี้ นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี พร้อมด้วยนางรัตนาวดี อุ่มไกร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับ คุณครูสิปปภาส ใจสำรวม ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี สู่รั้วชมพูเหลือง ทั้งนี้มี นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีพัศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 และนายสุจินต์ เขียวบุษบง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมข้าราชการครูเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี / ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อำเภอบ้านโป่ง / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ