วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ผู้ว่าฯสตูล พร้อมส่วนราชการ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลตามโครงการ “ขยะปันสุข” เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคม
------------------------------------------------------------
วันนี้ (30 ต.ค. 66) ที่บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูลหลังใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลตามโครงการ “ขยะปันสุข” โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการ นำขยะรีไซเคิลในครัวเรือนหรือสำนักงาน มาร่วมบริจาคอีกจำนวนมาก เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนหรือสำนักงาน และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือสังคม
.
สำหรับโครงการขยะปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล จัดขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เช่น ขวดพลาสติก กระดาษลัง กระป๋องน้ำอัดลม ขวดแก้ว ไปจำหน่ายซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ทุนการศึกษา เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ดีขึ้น 
.
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล ณ จุดรับบริจาคที่บริเวณหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ ตลอดเดือนตุลาคม 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2567 หรือจุดรับบริจาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล
30 ต.ค. 66
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิจกรรม "ชาวรพจ...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม...ร่วมประเพณีลอยกระทง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 1...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ