วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-พช.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566
       เมื่อเวลา 13.45 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครื่อข่ายกองทุนแม่ขอแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ
        นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจุดเริ่มต้นจากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลซาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชนของตน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น"กองทุนแม่ของแผ่นดิน"
เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท  โดยมีพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่
ของแผ่นดินครั้งแรกในปี 2547
       นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547-2566 รวมจำนวน 542 แห่ง ซึ่งในปี 2566 ได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 เมื่อศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 26 กองทุนและมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 เป็นผู้รับประสานส่งมอบเช็ค เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
รวมจำนวน 26 หมู่บ้าน/ชุมชน 
         กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่าสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์  พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 26 กองทุนพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 26 กองทุน มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด /ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล มอบธงสีขาว "หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566 จำนวน 23 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ ระบบ FM  ความถี่ 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และFacebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ