วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/จัดกิจกรรม จิตอาสา แหล่งน้ำคลองสวยน้ำใส เทศบาลตำบลกระจับ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 6 พ,ย, 66 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับอำเภอบ้านโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวัชพืชในแหล่งน้ำลำคลอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรักษาแหล่งน้ำ คืนน้ำใสสะอาดสู่ชุมชน ตามนโยบายปฏิบัติราชการของ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่บริเวณคลองดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านชุมชน ต่อมา เมื่อวันที่ 7 พ,ย, 66 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน ในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 แยก 4 ชุมชนหนองตะแคง สร้างสรรค์ ทั้งนี้นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำท่วมขัง ไม่มีที่ระบายน้ำ เป็นปัญหาในการสัญจรผ่านไปมาของชาวบ้านในหมู่บ้านและประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรผ่านไปมาเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังเพิ่มมากขึ้นและอาจจะทำให้ถนนลื่นชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาอาจจะได้รับอุบัติเหตุได้ จึงได้ลงพื้นที่และวางแผนดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ