วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“ชวน” ชี้กองทัพต้องมีความมั่นคงทางการทหาร การจะซื้ออาวุธต้องเท่าที่จำเป็น ขณะที่หลักสูตร มส.รุ่น 16 เปิดอบรมอย่างเป็นทางการ
วันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่อาคารออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 16 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะ จำนวน 150 คน

พลเอก ดร. มารุต ปัชโชตะสิงห์
ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง กล่าวถึงวิสัยทัศน์หลักสูตร มส. 4 สร้าง ประกอบด้วย สร้างความมั่นคงแห่งชาติ สร้างความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ ผู้อบรมจะได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัยเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ สามารถสังเคราะห์แนวทาง ในการเสริมสร้างปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม


ด้าน นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งถึงความมั่นคงด้านทหาร สมัยที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมมองว่า กองทัพเขามีความจำเป็นที่ต้องมีอาวุธ เพียงแต่ว่าอาวุธนั้นต้องมีคุณภาพ ไม่ใช่ซื้อตามที่พ่อค้าแม่ค้าขายอาวุธมาขอให้ซื้อ แล้วเมื่อซื้อแล้วอีก 10 ปี ก็ไม่ได้ใช้ เพราะมันไม่มีสงคราม และไม่รู้แท้จริงแล้วอาวุธนั้นใช้ได้หรือไม่ 

สมัยนั้นตนได้พูดกลางที่ประชุมสภากลาโหม ตอไปนี้ทำอะไรทุกอย่างต้องตรงไปตรงมา จะไม่มีใครมาวิ่งรัฐมนตรีซื้ออาวุธอีกแล้ว หรือการใช้หน่วยทหารวางแผนโกงเลือกตั้งหรือจะสั่งให้ทหารเวียนเทียนเลือกตั้งจะไม่มี ต้องทำตรงไปตรงมา 

นอกจากนี้ ยังได้ปฏิรูปกองทัพ โดยสั่งยกเลิกนายพลแดดเดียว ขอเปลี่ยนตัว ผบ.ทบ. ที่ถูกเสนอชื่อมา โดยขอเลือกทหารที่สุจริตเชื่อถือได้ คือ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ มาช่วยปฏิรูปกองทัพ มีการปรับกองทัพ ปรับทูตทหาร รวมสำนักงานให้อยู่ที่เดียวกัน ประหยัดงบประมาณ สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ยกเลิกไป
// 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ