วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้อาการดิสเล็กเซีย เนื่องในวัน Dyslexia Awareness Day
 
กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ นำโดย คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ นายกสมาคม (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) จัดงานเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ “ดิสเล็กเซีย” (Dyslexia) หรือ เด็กนักเรียนที่มีความต้องการวิธีเรียนสอดคล้องกับผู้เรียน ให้แก่ผู้ที่สนใจเนื่องในวัน Thailand’s Dyslexia Awareness Day ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมทั่วโลกของทุกปี  พร้อมระดมความคิดเห็น เสนอแนวทางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเพื่อให้การช่วยเหลือ ผ่านตัวแทนจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกได้รับความช่วยเหลือมาแล้วทั้งจากวงการศึกษาและวงการแพทย์ เนื่องจากจากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีภาวะดิสเล็กเซียในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกตัดโอกาสในการเรียนรู้ ผ่านระบบมาตรฐานการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติทั่วประเทศ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาเป็นปกติ
ทั้งนี้ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาเก่าที่ได้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเรียนที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีภาวะดิสเล็กเซียมานานกว่า 40 ปีในทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาหลัก วิทย์-คณิต ตั้งแต่ชั้นประถม-มัธยมปลาย และทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ