วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
#พิจิตร#งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ31 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลเขาทราย
 นำโดย นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
    โดยมี ส.ส.วินัย ภัทรประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีครั้งนี้ โดย พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร มอบหมายให้ นายสุขเสริม  ไพบูลย์ศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงานทุกท่าน และนายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและเยี่ยมชมสินค้า OTOP ของดีของชุมชน 
   โดยมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  นางสาวนันทนีย์  ติบใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทับคล้อ สจ.สุพจน์  กระออมแก้ว  นางสาวสาวิตรี สร้อยอุทา ปลัดอำเภอทับคล้อ รักษาราชการแทนนายอำเภอทับคล้อ ฯลฯ และประชาชนร่วมงานบุญประเพณีเป็นจำนวนมาก 
   โดยในปีนี้ นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สมมุติเทพเป็นท้าวสักกะเทวราชนำขบวนเทวดา นางฟ้า และพระภิกษุ สามเณร จำนวน 400 รูป รับบิณบาตรจากมณฑปยอดเขาทรายสู่ลานวัดพระพุทธบาทเขาทราย ลงบันได จำนวน 333 ขั้น เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยทางวัดพระพุทธบาทเขาทรายจะยึดถือเอาวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี เป็นวันทำบุญตักบาตรซึ่งจะช้ากว่าที่วัดอื่น 1 วัน เพื่อให้ประชาชนมาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก.
        สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ